Đánh Giá Khóa Học Tiếng Anh Cho Người Đi Làm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Đến Nguyễn Minh
Đến Nguyễn Minh

Đánh Giá Khóa Học Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ưu điểm

Chi phí khóa học thấp, giảng viên dạy tận tình.

Điểm cần cải thiện

Diện tích phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây, trải nghiệm khóa học Tiếng Anh phù hợp với bạn. Nếu được rủ bạn bè học chung.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn