Đánh Giá Ngoại Ngữ Sài Gòn Vina | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Phan Mai
Phan Mai

Đánh Giá Ngoại Ngữ Sài Gòn Vina

Ưu điểm

Học phí rẻ, môi trường học năng động, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

cần có nhiều cơ sở hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình học đa dạng phù hợp với mọi đối tượng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn