Dịch Vụ Tốt Và Cần Phải Tốt Hơn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Thạch Minh Cường
Thạch Minh Cường

Dịch Vụ Tốt Và Cần Phải Tốt Hơn

Ưu điểm

Nhân viên tư vấn chính xác nhu cầu học viên cần. Giáo viên sẵng sàng dạy thêm giờ để hoàn tất bài học.

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh còn để nhiều đồ. Một và nơi thiếu sáng. Máy lạnh chưa đủ lạnh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Gửi đến những bạn cùng lớp với mình. Một dịch vụ tốt và nhanh cần kinh phí để thực hiện. Trường không thể mở lớp nếu các bạn không đóng phí mà chờ người khác đóng rồi mình mới vào học. Người này nghĩ là người kia làm, vậy cuối cùng ai sẽ làm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn