Nguyễn Anh đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ SaiGon Vina (saigonvina.edu.vn)4

Khuyến khích

Học phí rẻ

Ưu điểm":
Nhiều cơ sở kể cả các tỉnh Học phí rẻ GV nhiệt tình

Khuyết điểm:
Csvc cần cải thiện tuy nhiên không phàn nàn nhiều vì hp rẻ Một số GV trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm

Trải nghiệm:
Ngon bổ rẻ phù hợp với SV, chất lượng đào tạo tương đối tốt có nhìu cs trên TP và các tỉnh không thấy quảng váo rầm rộ như các trung tâm khác