Học Phí Tại Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina

Tran Quyen
Tran Quyen

Học Phí Tại Trung Tâm

Ưu điểm

Học phí rẻ

Điểm cần cải thiện

Bảng từ viết lâu ngày hằn vết mực nên khó nhìn

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình học đa dạng, nhiều ngôn ngữ như Anh, Hàn, Trung, Nhật, Pháp, Đức,...

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn