Các Kỹ Năng Của Tôi Đều Tiến Bộ - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Các Kỹ Năng Của Tôi Đều Tiến Bộ

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình.
   - Giáo trình hay.
   - Hệ thống làm bài tập giúp người học củng cố kiến thức tốt.

   Điểm cần cải thiện

   - Học viên nên được sửa bài tập Writing về nhà.
   - Thêm nút phát biểu trong Google meet.
   - Cho nhiều bài tập hơn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Các kỹ năng của tôi đều tiến bộ.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.