Chất Lượng Dạy Tốt, Giảm Bài Tập Về Nhà - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chất Lượng Dạy Tốt, Giảm Bài Tập Về Nhà

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Chất lượng giáo dục tốt.
- Các câu lạc bộ giúp chúng ta cải thiện học tập, giải trí ngoại khóa.
- Thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập tốt.

Điểm cần cải thiện

- Less homework!! Please, please.
- Học phí khá cao
- Lắng nghe học sinh hơn ai làm gì cũng có mục đích của họ, không phải thấy ồn ồn là lại report cho phụ huynh.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đừng đưa 20k cho các món hàng 15k trên máy bán hàng tự động.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.