Cơ Sở Vật Chất, Dịch Vụ Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cơ Sở Vật Chất, Dịch Vụ Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt.
- Hỗ trợ, tư vấn học viên tốt.
- Dịch vụ chăm sóc tốt.
- Được tặng nón bảo hiểm, bình nước, sách free...

Điểm cần cải thiện

- Tổ chức sự kiện nên hoành tráng hơn.
- Có thêm khu vui chơi, giải lao khi giờ giải lao.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nếu được nên cố gắng vượt qua 2 lớp: A1 LOWER, A2 UPPER (nên bắt đầu từ B2 LOWER).
- Tăng được nhiều vốn từ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.