Giáo Viên Dạy Dễ Hiểu, Có Lớp Học Bù | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Dễ Hiểu, Có Lớp Học Bù

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt
- Giáo viên dạy dễ hiểu, có chuyên môn
- Có 1 lớp học bù khi nghỉ 2 buổi

Điểm cần cải thiện

- Wifi
- More games, events
- Thêm lớp học bù

Trải nghiệm và lời khuyên

Chuyên nghiệp hơn những chỗ khác mình từng học về IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn