Hãy Học Tại Yola! Ở Đây Cải Thiện Tiếng Anh Rất Nhiều - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Hãy Học Tại Yola! Ở Đây Cải Thiện Tiếng Anh Rất Nhiều

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Giáo viên giảng bài dễ hiểu.
- Có thể mượn điện thoại để gọi ba mẹ.
- Có các cô chú nhân viên tận tình.
- Có bài tập hằng ngày, giúp nắm sát bài.
- Tổ chức nhiều lễ hội, trò chơi thú vị tại trường.

Điểm cần cải thiện

- Ít bài tập hơn
- Giảm giá học phí (Không phải học phí mắc quá)

Trải nghiệm và lời khuyên

- Có thuyết trình nhiều, giúp em tự tin hơn.
- Nói tiếng Anh nhiều, cải thiện nói tiếng Anh
- Giảng bài dễ hiểu, giúp nắm sát bài.
- Hãy học tại YOLA! Ở đây cải thiện tiếng Anh rất nhiều!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.