Học Ở Đây Rất Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Ở Đây Rất Vui

Ưu điểm

giáo viên giảng dễ hiểu
tổ nhiều trò chơi thú vị tại trường

Điểm cần cải thiện

xếp lớp vừa đủ,hơi đông quá

Trải nghiệm và lời khuyên

thuyết trình tự tin trước đám đông
cải thiện nói tiếng anh
học ở đây rất bổ ích,cải thiện rất nhiều về tiếng anh. :)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn