Học Ở Đây Rất Vui - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Học Ở Đây Rất Vui

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

giáo viên giảng dễ hiểu
tổ nhiều trò chơi thú vị tại trường

Điểm cần cải thiện

xếp lớp vừa đủ,hơi đông quá

Trải nghiệm và lời khuyên

thuyết trình tự tin trước đám đông
cải thiện nói tiếng anh
học ở đây rất bổ ích,cải thiện rất nhiều về tiếng anh. :)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.