Học Phí Tốt, Nhân Viên Hỗ Trợ Nhiệt Tình - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Học Phí Tốt, Nhân Viên Hỗ Trợ Nhiệt Tình

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt => trung tâm có đầu tư tốt về mặt thiết bị học tập.
- Nhân viên hỗ trợ nhiệt tình => quan tâm tới tình hình của học viên khi học viên có vấn đề trong học tập thì trung tâm tổ chức hỗ trợ nhiệt tình.
- Học phí tốt => mức học phí phù hợp với học viên so với trung tâm khác.

Điểm cần cải thiện

- Nên tổ chức thêm các lớp bồi dưỡng cho học viên yếu về các kỹ năng trong quá trình học tập.
- Nên đầu tư thêm về thiết bị (bàn ghế, máy tính mới, bút viết bảng).

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tốt khi tới lần đầu với sự nhiệt tình của nhân viên.
- Cảm thấy có sự tiến bộ về trình độ sau 1 hoặc 2 khóa học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.