Lớp Học Còn Khá Đông | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Còn Khá Đông

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, tận tâm
- Cơ sở vật chất hiện đại
- Nội dung bài giảng dễ hiểu, gần gũi với cuộc sống

Điểm cần cải thiện

- Các khung giờ học còn chưa đa dạng
- Sĩ số lớp học khá đông

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trở nên tự tin khi giao tiếp
- Các kỹ năng nghe viết được cải thiện rõ rệt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn