Môi Trường Học Tập Tốt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Môi Trường Học Tập Tốt

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Thầy cô dạy tận tình, giúp đỡ học viên khi họ không hiểu, có những trò chơi như Kahoot.it để review bài.
- Có trang web làm bài tập về nhà rất kỹ lưỡng, đầy đủ. Trang web có phần xem bài trước, bài tập review.
- Môi trường học tập tốt. Có phần làm việc nhóm hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Từ lúc học đến giờ thì kỹ năng tiếng Anh cải thiện hơn.
- Lời khuyên là các bạn học viên mới nên làm bài tập đầy đủ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.