Môi Trường Năng Động, Giáo Viên Dạy Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Năng Động, Giáo Viên Dạy Tốt

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt
- Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, phương pháp tốt

Điểm cần cải thiện

Cải thiện trang web làm home work

Trải nghiệm và lời khuyên

- Môi trường học tập năng động
- Nhân viên nhiệt tình hướng dẫn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn