Nên Học Ở Yola - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ YOLA | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Nên Học Ở Yola

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt
- Giáo viên tốt

Điểm cần cải thiện

More breaktime

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở YOLA vì YOLA rất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.