Nơi Tốt Để Học Tiếng Anh Học Thuật | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nơi Tốt Để Học Tiếng Anh Học Thuật

Ưu điểm

- Mình cải thiện rõ 4 skills, ngoài ra còn học được kĩ năng mềm như thuyết trình, viết bài luận..
- Gíao viên biết tạo cảm hứng học tập cho học viên
- Cơ sở vật chất mới.

Điểm cần cải thiện

- Không có

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên học vì đây là 1 trung tâm có định hướng rõ lộ trình cho học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn