Tăng Các Kỹ Năng Chỉ Trong Thời Gian Ngắn | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tăng Các Kỹ Năng Chỉ Trong Thời Gian Ngắn

Ưu điểm

- Hòa nhập vào môi trường học nhanh
- Tạo hứng thú trong học tập

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Tăng đều 4 kỹ năng trong thời gian ngắn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn