Thầy Cô Nhiều Kinh Nghiệm, Có Nhiều Mẹo Hay | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thầy Cô Nhiều Kinh Nghiệm, Có Nhiều Mẹo Hay

Ưu điểm

- Anh chị nhân viên thân thiện giúp đỡ nhiệt tình, sắp xếp lịch học phù hợp cho học viên
- Thầy cô có nhiều kinh nghiệm, có thể cho nhiều mẹo hay lúc làm bài tiết kiệm thời gian

Điểm cần cải thiện

Cải thiện chất lượng gia sư dạy thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

- Nên học trước cơ bản ở bên ngoài sau đó tham gia lớp có level cao
- YOLA đưa ra nhiều mẹo hay cho phần writing trong IELTS

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn