Yola Cho Teenager | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Hong Phan
Hong Phan

Yola Cho Teenager

Ưu điểm

Dạy tiếng Anh chuyên sâu, đặc biệt kĩ năng viết luận và khả năng thuyết trình. Kĩ năng làm bài thi. Có phòng lab. Thầy cô tâm lý và chăm học viên rất kĩ. Nhiều bạn cùng trang lứa

Điểm cần cải thiện

Có thêm nhiều sách ở phòng lab.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên làm bài thi đầu vào hết sức cẩn thận để được đánh giá chính xác trình độ. Khi đủ nền tảng hãy chuyển sang luyện thi IELTS.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn