Trung tâm Nhật ngữ Daruma - Khóa học Lớp N2 phổ thông 1, 2 và luyện thi | Edu2Review

Khóa học Lớp N2 phổ thông 1, 2 và luyện thi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N2

Thời lượng

3 tháng

N2 phổ thông 1

N2 phổ thông 1 dành cho những Bạn vừa mới xong chương trình sơ cấp. Muốn chuyển tiếp lên chương trình trung cấp nhưng không cần vội về thời gian. Bạn sẽ dành khoảng 6 tháng để hoàn thành chương trình trung cấp N2 và sau đó bước vào ôn luyện để dự thi JLPT N2

Nội dung khoá học:

 • Ngữ pháp: hoàn thành khoảng 60 mẫu ngữ pháp trung cấp
 • Từ vựng: khoảng 600 từ vựng ở trình độ trung cấp
 • Kanji: gần 250 chữ Kanji ở trình độ trung cấp
 • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
 • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.
 • Sau khóa học N2 phổ thông 1 học viên sẽ học tiếp chương trình phổ thông 2 để hoàn thành chương trình trung cấp.

N2 phổ thông 2

N2 phổ thông 2 dành cho những Bạn đã học xong trung cấp 1 và một ít kiến thức N2. Chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện thi. Bạn sẽ dành khoảng 3 tháng để hoàn thành chương trình trung cấp N2 và sau đó bước vào ôn luyện để dự thi JLPT N2.

Nội dung khoá học:

 • Ngữ pháp: hoàn thành khoảng 60 mẫu ngữ pháp trung cấp
 • Từ vựng: khoảng 600 từ vựng ở trình độ trung cấp
 • Kanji: gần 250 chữ Kanji ở trình độ trung cấp
 • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
 • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.
 • Sau khóa học N2 phổ thông 1 học viên sẽ học tiếp chương trình phổ thông 2 để hoàn thành chương trình trung cấp.

Luyện thi N2

Sau khi đã hoàn tất chương trình trung cấp N2 Bạn chưa nắm chắc kiến thức N2 và cần tổng hợp lại thì đây là khóa học phù hợp với bạn.

Nội dung khoá học:

 • Ngữ pháp: 110 ~ 120 mẫu ngữ pháp luyện thi N2 (ôn tập lại ngữ pháp Trung cấp)
 • Từ vựng: hơn 1000 từ vựng N2 với nhiều chuyên đề theo định hướng luyện thi.
 • Kanji: Ôn tập và cập nhật thêm hơn 600 Kanji chuyên đề, dành riêng cho luyện thi JLPT N2. Tổng là 1500 Kanji
 • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng 4 chuyên đề luyện nghe từ 1 đến 4, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
 • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết 4 định dạng đề thi trong JLPT N2, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Daruma

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá