Trung tâm Nhật ngữ Daruma - Khóa học Lớp N5 phổ thông 1,2 và cấp tốc | Edu2Review

Khóa học Lớp N5 phổ thông 1,2 và cấp tốc

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Thời lượng

3 tháng

N5 phổ thông 1

Học phí: 1.650.000 VNĐ/ 65h/ 3 tháng

Nội dung khóa học:

 • Thành thạo 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana
 • Ngữ pháp: Thành thạo các điểm ngữ pháp N5 (40 mẫu ngữ pháp ), các câu nói đơn giản trong tiếng Nhật
 • Từ vựng: Khoảng 500 từ vựng
 • Kanji: 70 Kanji sơ cấp
 • Nghe hiểu: Sơ cấp N5 (giáo trình nghe Mina No Nihongo)
 • Đọc hiểu: có thể đọc hiểu những nội dung cơ bản

N5 phổ thông 2

Học phí: 1.750.000 VNĐ/ 65h/ 3 tháng

Nội dung khóa học:

 • Ngữ pháp: Thành thạo các điểm ngữ pháp N5 (60 mẫu ngữ pháp ), các câu nói đơn giản trong tiếng Nhật
 • Từ vựng: Khoảng 500 từ vựng
 • Kanji: 150 Kanji sơ cấp
 • Nghe hiểu: Sơ cấp N5 (giáo trình nghe Mina No Nihongo)
 • Đọc hiểu: có thể đọc hiểu những nội dung cơ bản

N5 cấp tốc

Học phí: 2.950.000 VNĐ/ 156 tiết/ 3.5 tháng

Nội dung khóa học:

 • Ngữ pháp: Thành thạo các điểm ngữ pháp N5 (100 mẫu ngữ pháp ), chia 6 thể trong tiếng Nhật
 • Từ vựng: Khoảng 1000 từ vựng
 • Kanji: 150 Kanji sơ cấp
 • Nghe hiểu: Sơ cấp N5 (giáo trình nghe Mina No Nihongo)
 • Đọc hiểu: có thể đọc hiểu những nội dung cơ bản

Phương pháp giảng dạy

 • Giờ học sôi động tạo môi trường thoải mái cho học viên tự tin với tiếng Nhật.
 • Giúp học viên nhớ bài ngay tại lớp.
 • Chú trọng phát âm và cách giao tiếp thuần thục, tự nhiên.
 • Làm bài tập mỗi ngày giúp học viên nắm chắc hơn những gì đã học trên lớp
 • Phát âm chuẩn theo phương pháp Shadowing

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Nhật ngữ Daruma

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá