Đánh Giá Review | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đánh Giá Review

Ưu điểm

Chất lượng tốt, có cam kết đầu ra, tư vấn đúng nhu cầu và mục tiêu

Điểm cần cải thiện

Phòng học hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Tích cực, chủ động trong lớp học Hãy đăng ký lộ trình để được nhận ưu đãi và có định hướng rõ ràng Đi học đầy đủ, đúng giờ và làm bài tập đầy đủ sẽ tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn