Môi Trường Học Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Học Vui Vẻ

Ưu điểm

Chất lượng giảng viên Môi trường học vui vẻ thân thiện

Điểm cần cải thiện

Cải thiện cơ sở vật chất, Giáo viên năng lượng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên và bạn học thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn