Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giảng viên và anh chị rất nhiệt tình, lớp học ít thành viên

Điểm cần cải thiện

Chú trọng đến chất lượng của học viên Wifi mạnh hơn Học viên cần được đi trải nghiệm thực tế nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, cải thiện được kỹ năng tiếng Anh Nên đến học ở ODIN English

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn