Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Giảng viên xinh, đẹp trai và tài năng Học siêu vui Nhân viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

cải thiện cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

100% nên học để cải thiện tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn