Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Môi trường thân thiện, hòa đồng Phương pháp học rất phù hợp, dễ tiếp thu kiến thức

Điểm cần cải thiện

Cải thiện wifi, lập câu lạc bộ tiếng Anh để học viên giao lưu với nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui nhộn, học viên cần tương tác nhiều hơn với giáo viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn