Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Dịch vụ tốt Nhân viên nhiệt tình Học phí hợp lý

Điểm cần cải thiện

Cải thiện phòng học (hơi nhỏ) và nhà WC

Trải nghiệm và lời khuyên

Đi học đầy đủ và chăm chỉ làm bài tập sẽ tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn