Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

cô giáo xinh, thân thiện và vui tính Lớp học sạch đẹp Cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Tổ chức nhiều cuộc thi, chương trình để có cơ hội thực hành tiếng Anh

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học thân thiện, giáo viên và anh chị tư vấn nhiệt tình. Nên chăm chỉ đi học và làm bài tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn