Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Chất lượng tốt, giáo viên vui tính, nhiệt tình Lớp học vừa phải

Điểm cần cải thiện

cải thiện thêm về cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học khá vui vẻ nhưng học viên cần chăm chỉ đến lớp và làm bài tập đầy đủ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn