Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Anh chị tư vấn rất thân thiện

Điểm cần cải thiện

cải thiện wifi

Trải nghiệm và lời khuyên

giáo viên và bạn học đều rất thân thiện hòa đồng, học viên mới nên tương tác nhiều hơn với giáo viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn