Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Môi trường học tập vui vẻ, hòa đồng Giáo viên nhiệt tình, dạy dễ hiểu

Điểm cần cải thiện

Cải thiện về cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Học được nhiều kiến thức và tiếng Anh đã tiến bộ hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn