Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Giáo viên dạy nhiệt tình Môi trường học tập thân thiện

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 ko sạch lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Học được nhiều kiến thức hay

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn