Review Odin English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Odin English

Ưu điểm

Cô giáo rất nhiệt tình thân thiện

Điểm cần cải thiện

cải thiện wifi và cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

cần nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn