Trung Tâm Tương Đối Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm ODIN English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Tương Đối Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt Giáo viên nhiệt tình, chu đáo Lớp học ít người nên có nhiều cơ hội tương tác

Điểm cần cải thiện

Nên chú trọng đến chất lượng của học viên hơn Học viên cần được trải nghiệm thực tế nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

ODIN English là một học viên tốt để học viên theo học tiếng Anh giao tiếp. Ở đây, em đã học được rất nhiều điều, đặc biệt là cách phát âm chuẩn người bản xứ. Lời khuyên các bạn học viên mới: Học ở ODIN English cũng tốt, quan trọng là bạn phải siêng làm bài tập, chăm chỉ học bài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn