Các Giáo Viên Nhiệt Tình, Đội Ngũ Tư Vấn Tận Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Các Giáo Viên Nhiệt Tình, Đội Ngũ Tư Vấn Tận Tâm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Sự thân thiện: không chỉ giữa các học sinh và giáo viên mà còn giữa học sinh và nhân viên văn phòng, học sinh và đội ngũ tư vấn.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất hơi nhỏ nhưng bù lại rất sạch sẽ, đầy đủ

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngày đầu tiên mới đến trung tâm, mình vẫn nhớ in bạn nam đã giúp đỡ mình bê ghế dù mình không quen biết bạn đó và đây là lần đầu hai người gặp nhau. Mình rất ấn tượng về bạn ý nên minh đã lựa chọn Princeton English

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.