Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Môi Trường Thân Thiện - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chất Lượng Giảng Dạy Tốt, Môi Trường Thân Thiện

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thầy cô thân thiện, nhiệt tình và cách giảng dạy rất hay. Em đã cải thiện rất nhiều từ ngày học ở trung tâm

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Các thầy cô ở Princeton English đã giúp em rất nhiều trong việc định hướng con đường của mình. Các thầy cô còn giúp em hoàn thành các chứng chỉ học thuật khác nữa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.