Đánh Giá Khóa Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh Giá Khóa Ielts

Minh Ngoc Nguyen
Minh Ngoc Nguyen

Ưu điểm

trung tâm tốt quan tâm học sinh chất lượng các khóa học ổn

Điểm cần cải thiện

hiện giờ không có

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học ở đây vì chất lượng tốt, dạy ổn, quan tâm học viên, cơ sở vật chất tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.