Đánh Giá Khoá Ielts - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh Giá Khoá Ielts

Minh Khoa
Minh Khoa

Ưu điểm

Khoá học rất bổ ích. Cho em 7.5 ielts

Điểm cần cải thiện

Điều hoà cần mát hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Học viên nên làm bài tập đầy đủ nếu muốn được điểm cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.