Đánh Giá Về Princeton English - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Đánh Giá Về Princeton English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên quan tâm, sát sao với học viên, hỗ trợ nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Trung tâm khá nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Princeton English có các lớp luyện chứng chỉ 1-1 chất lượng và rất tiện. Đội ngũ của Princeton English rất sát sao với học viên của mình!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.