Học Sat Ở Princeton English - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Sat Ở Princeton English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình. Nhân viên tư vấn có tâm. Nhìn chung rất hài lòng

Điểm cần cải thiện

Hiện chưa có

Trải nghiệm và lời khuyên

Đừng ngại hỏi nhiều và tìm kiếm sự giúp đỡ. Mn ở đây đều nice và sẵn lòng giúp đỡ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.