Princeton English Khá Ổn - Đánh giá về Trung Tâm Princeton English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Princeton English Khá Ổn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Thích nhất ở đây giáo viên tận tình lắm luôn. Yêu các thầy cô !!

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất ngày càng xịn hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Chúc các bạn có một khóa học vui vẻ và cảm thấy xứng đáng !

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.