Giáo Viên Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Simple English (simpleenglish.com.vn)

Thao Phuong
Thao Phuong

Giáo Viên Vui Vẻ

Ưu điểm

Cô giáo nhiệt tình dễ thương, lớp học thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không tìm thấy khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia lớp học rất vui, vào buổi học giáo viên luôn cho học viên tham gia trò chơi tính điểm thi đua tạo động lực thêm cho học viên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn