Thay Đổi Hoàn Toàn Về Tư Duy Học Tiếng Anh Và Ngôn Ngữ. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Simple English (simpleenglish.com.vn)

Phạm Hoàng Nguyên
Phạm Hoàng Nguyên

Thay Đổi Hoàn Toàn Về Tư Duy Học Tiếng Anh Và Ngôn Ngữ.

Ưu điểm

Giúp học viên tự học và làm chủ sự học của mình. Cung cấp nhiều phương pháp và tài liệu hay. Nguyên tắc học đơn giản. Tạo niềm tin học và tiến bộ lớn.

Điểm cần cải thiện

Mình hoàn toàn hài lòng với trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm: SE giúp mình đọc được các cuốn sách tiếng Anh dễ dàng. Có thể tự tin tìm tòi kiến thức trên mạng bằng tiếng Anh mà không còn bị giới hạn. Có khả năng giao tiếp với người nước ngoài ở mức độ thông dụng. Lời khuyên: SE sẽ là nơi chắp cánh cho sự học tiếng Anh của bạn được thăng hoa. Đi học mỗi ngày đều là niềm vui và hào hứng. Có những group chăm sóc, nhắc nhở học tiếng Anh mỗi ngày rất gắn kết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn