Skype English - Đánh giá về Trung tâm Skype English - Dạy tiếng Anh online 1 kèm 1 | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Skype English

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giáo viên nhiệt tình

   Điểm cần cải thiện

   Tạm thời ko có điểm cần cải thiện

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nên nói rõ trình độ để được sắp xếp lớp phù hợp. Có thể xin tư vân qua trang web của Skype

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.