Có Hỗ Trợ Lớp Học Bù | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Hỗ Trợ Lớp Học Bù

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng thân thiện, nhiệt tình Có hỗ trợ lớp học bù

Điểm cần cải thiện

Cần tăng cường lớp Speaking và Writing Tăng cường feedback đánh giá giữa khóa học Lượng bài khá ít, nên có thêm platform hay thông tin để làm thêm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn