Cơ Sở Vật Chất Tốt: Không Gian Học Khiến Học Viên Cảm Thấy Thoải Mái, Sáng Tạo, Dễ Tiếp Thu | Edu2Review
Đánh giá về

Tieng-anh-IELTS-Work-shop (facebook.com/theieltsworkshop)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt: Không Gian Học Khiến Học Viên Cảm Thấy Thoải Mái, Sáng Tạo, Dễ Tiếp Thu

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt: Không gian học khiến học viên cảm thấy thoải mái, sáng tạo, dễ tiếp thu Giảng viên luôn nhiệt tình, tràn đầy năng lượng và luôn tạo động lực cho học viên Thầy cô vui vẻ hòa đồng

Điểm cần cải thiện

Giáo trình nên cải thiện cách trình bày

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy sẵn sàng mở lòng, kết bạn mới và sẽ tìm được những người bạn, người anh, người chị Những điều học được ở trung tâm phần lớn là phương pháp nên nhất định phải chủ động trong việc tự học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn