Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm

Manh Tung Vu
Manh Tung Vu

Ưu điểm

Giáo viên rất tốt tính

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm ở đây, từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo viên đều ổn, mình mới đầu chưa biết đến ielts nhưng sau 1 năm học đã được 6.5 ielts. Rất đáng để thử

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.