Đánh Giá The Ielts Workshop - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá The Ielts Workshop

Hà Anh Tuấn
Hà Anh Tuấn

Ưu điểm

Giáo viên rất chất lượng

Điểm cần cải thiện

mọi thứ đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

chăm chỉ lên và bạn sẽ đạt được thành tích bạn mong muốn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.