Đánh Giá Trung Tâm - Đánh giá về Trung tâm The IELTS Workshop | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đánh Giá Trung Tâm

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền

Ưu điểm

Cơ sở vật chất đẹp, giáo viên quan tâm học viên, chất lượng giảng dạy tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình và các bạn mình (do mình giới thiệu) đều học ở đây và đều vô cùng hài lòng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.